İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik




EK-1 Laboratuvarların İş Hjyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmetleri Kapsamında Akreditasyon Belgesi Alması Zorlunluluğu Olan Parametre Listesi

 

Laboratuvar Parametre Listesi
Laboratuvar Parametre Listesi

 

EK-2 Laboratuvar Başvuru Dilekçesi

Laboratuvar Başvuru Dilekçesi
Laboratuvar Başvuru Dilekçesi

 

EK-3 Kurum/Kuruluş Bilgi Formu

 

Kurum Bilgi Formu
Kurum Bilgi Formu

 

EK-4  Personel Bildirim Listesi

 

Personel Bildirim istesi
Personel Bildirim Listesi

 

EK-5 İş Hijyeni Alanında Hizmet Verilecek Parametre Listesi

yenParametre Listesi

EK-6 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Cihaz Listesi

 

İş Hijyeni Cihaz Listesi
İş Hijyeni Cihaz Listesi

 

EK-7 Cihaz Kalibrasyon Çizelgesi

 

Cihaz Kalibrasyon Çizelgesi
Cihaz Kalibrasyon Çizelgesi

 

EK-8 Yeniden İnceleme Tutanağı

 

Yeniden İnceleme Tutanağı
Yeniden İnceleme Tutanağı

 

EK-9A İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Ön Yeterlilik Belgesi

İş Hijyeni Ön Yeterlilik Belgesi
İş Hijyeni Ön Yeterlilik Belgesi

 

EK-9B İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Ön Yeterlilik Belgesi Parametre Listesi

İş Hijyeni Parametre Listesi
İş Hijyeni Parametre Listesi

 

EK-10B İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Yeterlilik Belgesi

İş Hijyeni Yeterlik Belgesi
İş Hijyeni Yeterlik Belgesi

 

EK-10B İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Yeterlilik Belgesi Parametre Listesi

İş Hijyeni Parametre Listesi
İş Hijyeni Parametre Listesi

 

EK-11 Denetim Tutanağı

Denetim Tutanağı
Denetim Tutanağı

 

EK-12 Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Ekleri için tıklayınız

Yorum Yap!

Sohbeti Başlat
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?